Wales Blog Awards are returning home for 2014(2)

Wales Blog Awards are returning home for 2014

The Wales Blog Awards have announced the venue for the fourth annual celebration of Welsh amateur writing talent.

The popular awards ceremony is returning to its original home at Chapter Arts Centre, Canton, on Thursday 15 May.

After a six month break, the competition will be in full swing once again when nominations open in the new year. Full details will be announced soon.

In 2012, more than 300 enthusiastic bloggers entered the competition which was created by Cardiff based PR consultancy Warwick Emanuel and is run in conjunction with Media Wales.
The Wales Blog Awards aim to highlight creative and interesting blogs on a range of subjects, including food and drink, sport and their local community.

The competition is open to anyone who runs a non-professional blog and lives in, or writes about, Wales.

Bloggers are able to enter their own work or readers can nominate the blogs they enjoy.
All categories in the 2014 Wales Blog Awards are completely bilingual – meaning that Welsh language blogs will be judged alongside English language entries.

Wynford Emanuel said, “We’re very excited about bringing the Wales Blog Awards back to where they all started at Chapter Arts Centre. The awards have grown in popularity over the last couple of years and it makes sense for us to return here this year, as they share our enthusiasm for the Welsh creative scene. We’re looking forward to working with Chapter to put a spotlight on the creative and interesting amateur writers in Wales.”

Megan Price, Marketing Manager at Chapter Arts, said: ““We’re really excited to welcome the Wales Blog Awards back to Chapter. It’s a great opportunity to celebrate and reward the huge diversity of blogging talent in Wales.”

The categories for the Wales Blog Awards 2014 are:

– Best Blog (people’s choice – voted for by the public)
– Best Writing on a Blog
– Best Political Blog
– Best Community Blog
– Best Lifestyle Blog
– Best Technology Blog
– Best Sports Blog
– Best Multimedia Blog
– Best New Blog
– Best Music and Entertainment Blog
– Best Food & Drink Blog

_____________________________________________________________________

Mae Gwobrau Blogio Cymru yn dychwelyd adref ar gyfer 2014

Mae Gwobrau Blogio Cymru wedi cyhoeddi’r man cyfarfod ar gyfer pedwerydd dathliad blynyddol o ddoniau ysgrifennu amatur Cymru.

Mae’r seremoni wobrau poblogaidd yn dychwelyd i’w chartref gwreiddiol yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter, Treganna, ddydd Iau, y 15fed o Fai.

Ar ôl chwe mis o seibiant, fe fydd y gystadleuaeth yn llawn bwrlwm unwaith eto pan fydd enwebiadau yn agor yn y flwyddyn newydd. Fe gyhoeddir manylion llawn yn y man.

Yn 2012, fe wnaeth mwy na 300 o flogwyr brwdfrydig gynnig eu henwau ar gyfer y gystadleuaeth, a grëwyd gan y Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus sydd â’i leoliad yng Nghaerdydd, Warwick Emanuel, ac fe’i cynhelir ar y cyd â Cyfryngau Cymru (Media Wales).

Nod Gwobrau Blogio Cymru yw amlygu blogiau creadigol a diddorol ar ystod o bynciau, yn cynnwys bwyd a diod, chwaraeon a’u cymuned leol.

Mae mwy o wybodaeth am y meini prawf ac enwebiadau ar gael drwy’r wefan www.walesblogawards.co.uk. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sy’n cynnal blog nad yw’n flog proffesiynol ac sy’n byw yng Nghymru, neu sy’n ysgrifennu am Gymru.

Mae blogwyr yn medru cynnig eu gwaith eu hunain yn y gystadleuaeth neu fe all darllenwyr enwebu’r blogiau maen’ nhw yn eu mwynhau.

Mae pob categori yng Ngwobrau Blogio Cymru 2014 yn gyfan gwbl ddwyieithog – sy’n golygu y bydd blogiau Cymraeg eu hiaith yn cael eu beirniadu ochr yn ochr â chynigion yn y Saesneg.

Fe ddywedodd Wynford Emanuel, “Rydym yn llawn cyffro ynghylch dod â Gwobrau Blogio Cymru yn eu holau i’r lle y gwnaethant gychwyn yn y lle cyntaf yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter. Mae’r gwobrau wedi tyfu’n fwyfwy poblogaidd dros y cwpwl o flynyddoedd diwethaf, ac mae’n gwneud synnwyr inni ddychwelyd yma eleni, gan eu bod yn rhannu’n brwdfrydedd dros yr olygfa greadigol yng Nghymru. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Chapter i roi sylw teilwng i’r ysgrifenwyr amatur creadigol a diddorol yng Nghymru.”

Fe ddywedodd Megan Price, Rheolwr Marchnata yng Nghelfyddydau’r Chapter: “Rydym wedi’n gwirioneddol gyffroi o gael croesawu Gwobrau Blogio Cymru yn eu holau i’r Chapter. Mae’n gyfle gwych i ddathlu a gwobrwyo’r amrywiaeth enfawr o ddoniau blogio yng Nghymru.”

Fe wnaeth Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus Warwick Emanuel sefydlu Gwobrau Blogio Cymru yn 2010, ac maent yn eu trefnu bob blwyddyn mewn partneriaeth â Cyfryngau Cymru. Fe wêl y cwmni y digwyddiad yn ffordd o gefnogi ac annog pawb mae arnynt eisiau ysgrifennu a chyhoeddi ar-lein y pethau maen’ nhw yn teimlo’n angerddol drostynt.

Fe sefydlwyd cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus Warwick Emanuel, a leolir yng Nghaerdydd, yn 2001 gan y partneriaid busnes Elizabeth Warwick a Wynford Emanuel. Mae’r cwmni’n arbenigo yn y sectorau ynni, cyfleustodau, tai cymdeithasol a’r sector busnes i fusnes. Y categorïau ar gyfer Gwobrau Blogio Cymru 2014 yw:

– Blog Gorau (dewis y bobl – lle mae’r cyhoedd yn pleidleisio drosto)
– Ysgrifennu Gorau ar Flog
– Blog Gwleidyddol Gorau
– Blog Cymunedol Gorau
– Blog Ffordd o Fyw Gorau
– Blog Technoleg Gorau
– Blog Chwaraeon Gorau
– Blog Amlgyfrwng Gorau
– Blog Newydd Gorau
– Blog Cerddoriaeth ac Adloniant Gorau
– Blog Bwyd a Diod Gorau

3 thoughts on “Wales Blog Awards are returning home for 2014

  1. When was the deadline for this? The website is all over the place, some relating to 2012 and some for 2014…

  2. Hi Tammi, if you go to the ‘Entry Form’ section you can see that nominations for 2014 will be opening soon. We will post the latest information on the news section and you can also follow us on twitter to stay up to date.

  3. The old blogs were the best especially Secret Diary of Huw Terry from Anglesey whatever happened to him?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *